Category: Kulturna baština

Dr. Danilo Radojevic 0

CRNOGORSKI ZBOR – CRNOGORSKO-PRIMORSKA MITROPOLIJA

JUGOSLAVENSKI  LEKSIKOGRAFSKI  ZAVOD »MIROSLAV  KRLEZA«(ZAGREB   1984) Danilo Radojević CRNOGORSKO-PRIMORSKA         MITROPOLIJA. Na  području   rimske   provincije   Praeualitane   postojala je od  IV v. episkopija;  njen  je predstavnik   prisustvovao IV ekumenskom  saboru  u Halkedonu   (451). Doseljava­nje  Slovena  izazvalo...

Montenegro, Crna Gora, Црна Гора 0

CRKVE U CRNOJ GORI

Prof. dr Šerbo Rastoder Dr Živko M. Andrijašević Istorijski leksikon Crne Gore CRKVE U CRNOJ GORI – su u kontinuitetu podizane od ranog srednjeg vijeka. Inicijativu za crkveno graditeljstvo davali su uglavnom vladari. Vladavina...

O turbetima u Crnoj Gori – Bajro Agović 0

O turbetima u Crnoj Gori – Bajro Agović

Autor: Bajro Agović Svaka civilizacija ostavljala je iza sebe tragove svoje kulture – u materijalima trajne vrijednosti, kamenu, pečenoj glini, metalu, pisanim spomenicima i dr. Nas, u ovom radu, posebno zanima epigrafika, koja, kao...