Monthly Archive: April 2011

O turbetima u Crnoj Gori – Bajro Agović 0

O turbetima u Crnoj Gori – Bajro Agović

Autor: Bajro Agović Svaka civilizacija ostavljala je iza sebe tragove svoje kulture – u materijalima trajne vrijednosti, kamenu, pečenoj glini, metalu, pisanim spomenicima i dr. Nas, u ovom radu, posebno zanima epigrafika, koja, kao...